Kultúra

Primičná svätá omša
8. júla 2012 o 10.30


V kostole Krista Kráľa v Uňatíne bude sláviť primičnú svätú omšu Ján Svorad Bartík, ktorému udelil 30. júna 2012 sviatosť kňazstva J. Em. Mauro kardinál Piacenza (Prefekt Kongregácie pre Klérus) v Bazilike Panny Márie Snežnej v Ríme.

 Diakonská vysviacka v Haliči.

  Kňažská vysviacka v Ríme.

fotka k clanku