Predaj majetku obce

Zámer predaja majetku obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Zámer predaja majetku obce - osobitný zreteľ
docx Zámer budúceho prevodu majetku-dôvod hodný osobitného zreteľa
docx Zámer predaja majetku obce - priamym predajom