Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce UŇATÍN 2015-2024

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Uňatín
PHSR obce Uňatín
pdf Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce UŇATÍN 2015-2024