Aktuality

ZVEREJNENIE adresy na doručenie delegačných listín do okrskovej volebnej komisie Uňatín k voľbám NR SR 2020

OBEC Uňatín
OBECNÝ ÚRAD Uňatín č.49, 962 41, okres Krupina

Delegačné listiny do Okrskovej volebnej komisie Uňatín do volieb NR SR 2020
sa odovzdávajú po pracovnej dobe v Uňatíne :
Martine Stankovej na adrese: Uňatín 41, 962 41 Bzovík, telefón: 0902 364 515