Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí Uňatín 2018

Kandidátne listiny sa odovzdávajú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie v Uňatíne :
Martine Stankovej na adrese: Uňatín 41, 962 41 Bzovík,
telefón: 0902 364 515, 045/5512430