Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR ZO 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Informácie pre voliča
pdf ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do NR SR 2020
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do EúP 2019
pdf ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - k voľbám Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Uňatín na obdobie 2019 – 2025
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Uňatín na obdobie 2019 – 2025
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
pdf Informácia o práve voliť a byť volený
pdf ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám prezidenta SR 2019
pdf Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR ZO 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
pdf Voľby OSO 2018 _ oznámenie o počte obyvateľov a počte volených poslancov vo volebnom obvode
pdf Zapisovateľka MVK Uňatín
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 - Uňatín
ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie k voľbám
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie k voľbám 2018
pdf ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Voľby do orgánov samosprávy obce - 15.11.2014
jpg Voľby do orgánov samosprávy obce - 15.11.2014
doc Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 - Uňatín