Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Zmluva č. ZO/2020A23461-1 - 1. časť - 4/2020
PDF Zmluva č. ZO/2020A23461-1 - 2. časť - 4/2020
PDF Zmluva č. 1420 651 - o poskyt. dotácie z prostr. DPO SR - 5/2020
pdf Zmluva o likvidácii kovového odpadu - 6/2020
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. prísp.č. ZV02000
jpg Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. prísp. č. ZV 02000
PDF Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02000
PDF Licenčná zmluva
PDF Zmluva o poskytnutí služieb - Ecopora - audit
PDF Dodatok k zmluve č. 1 - Ecopora - audit
PDF Kúpna zmluva
PDF Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
PDF Licenčná zmluva - P. Halanda
PDF Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Mgr. Marčeková Ľubica - audit
PDF Zmluva o propagácii a reklame - ELVOSOLAR, a.s.
PDF Licenčná zmluva - Orfeus 1/2016
pdf Zmluva o dielo č.2016/DA/01/027 - STRABAG 1.časť 2/2016
pdf Zmluva o dielo č.2016/DA/01/027 - STRABAG 2.časť 2/2016
pdf Zmluva o dielo č.2016/DA/01/027 - STRABAG 3.časť 2/2016
pdf Zmluva č. N 600/16 - Marius Pedersen, a.s. - 3/2016
pdf Zmluva o propagácii a reklame - ELVOSOLAR, a.s. 4/2016
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Mgr. Marčeková Ľubica - 1/2017
PDF Zmluva č.692/2017/ODDF - BBSK 1.časť 2/2017
PDF Zmluva č.692/2017/ODDF - BBSK 2.časť 2/2017
pdf Zmluva o dielo č. 67/2017 - Mramor Granit Mohyla s.r.o. 3/2017
pdf Zmluva o propagácii a reklame - ELVOSOLAR, a.s. 4/2017
PDF Zmluva o aktual.programov,syst.podp. a licen.zml. - TOPSET 1.časť 1/2018
PDF Zmluva o aktual.programov,syst.podp. a licen.zml. - TOPSET 2.časť 1/2018
pdf Zmluva o aktual.programov,syst.podp. a licen.zml. - TOPSET 3.časť 1/2018
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí 2/2018
PDF Zmluva o poskytnutí NFP Č. 072BB130168 - 1.časť 3/2018
PDF Zmluva o poskytnutí NFP Č. 072BB130168 - 2.časť 3/2018
PDF Zmluva o poskytnutí NFP Č. 072BB130168 - 3.časť 3/2018
PDF Zmluva o poskytnutí NFP Č. 072BB130168 - 4.časť 3/2018
pdf Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt. nenávrat.fin.príspevku č.072BB130168 - 1/2019
pdf Úverová zmluva č. 301719-2018 - 1.časť - 2/2019
pdf Úverová zmluva č. 301719-2018 - 2.časť - 2/2019
pdf Úverová zmluva č. 301719-2018 - 3.časť - 2/2019
pdf Úverová zmluva č. 301719-2018 - 4.časť - 2/2019
pdf Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 301719-2018 - 3/2019
pdf DOHODA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE č. 301719-2018 - 4/2019
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
pdf Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. : 201910981
pdf Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a dohoda o plnomocenstve
pdf Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a dohoda o plnomocenstve
pdf Zmluva o dielo číslo 0511/2019 - Chodník č. 1
pdf Zmluva o dielo číslo 0511/2019 - Chodník č. 2
PDF Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a dohoda o plnomocenstve - 1/2020
pdf Zmluva - Doplnok č. 1 - 2/2020
PDF Poistná zmluva č. 6 825 370 740 - Komunálna poisťovňa - 3/2020