Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg Premier Consulting, spol. s r.o. - Zmluva o dielo
jpg Premier Consulting, spol. s r.o.
jpg Premier Consulting, spol. s r.o.
jpg Premier Consulting, spol. s r.o.
jpg Zmluva o dielo č.: 46/2013
jpg Zmluva o dielo č.: 46/2013
jpg Zmluva o dielo č.: 46/2013
jpg Zmluva o dielo č.: 46/2013
jpg Zmluva o dielo č.: 46/2013
jpg Záložná zmluva č. 1636/2014
jpg Záložná zmluva č. 1636/2014
jpg Záložná zmluva č. 1636/2014
jpg Záložná zmluva č. 1636/2014
jpg Zmluva o termínovanom úvere č. 911/2014
jpg Zmluva o termínovanom úvere č. 911/2014
jpg Zmluva o termínovanom úvere č. 911/2014
jpg Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1388/2014/D
jpg Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1388/2014/D
jpg Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1388/2014/D
jpg Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. prísp.č. ZV02000
jpg Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. prísp. č. ZV 02000
PDF Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02000
PDF Licenčná zmluva
PDF Zmluva o poskytnutí služieb - Ecopora - audit
PDF Dodatok k zmluve č. 1 - Ecopora - audit
PDF Kúpna zmluva
PDF Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
PDF Licenčná zmluva - P. Halanda
PDF Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Mgr. Marčeková Ľubica - audit
PDF Zmluva o propagácii a reklame - ELVOSOLAR, a.s.
PDF Licenčná zmluva - Orfeus 1/2016
pdf Zmluva o dielo č.2016/DA/01/027 - STRABAG 1.časť 2/2016
pdf Zmluva o dielo č.2016/DA/01/027 - STRABAG 2.časť 2/2016
pdf Zmluva o dielo č.2016/DA/01/027 - STRABAG 3.časť 2/2016
pdf Zmluva č. N 600/16 - Marius Pedersen, a.s. - 3/2016
pdf Zmluva o propagácii a reklame - ELVOSOLAR, a.s. 4/2016
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Mgr. Marčeková Ľubica - 1/2017
PDF Zmluva č.692/2017/ODDF - BBSK 1.časť 2/2017
PDF Zmluva č.692/2017/ODDF - BBSK 2.časť 2/2017
pdf Zmluva o dielo č. 67/2017 - Mramor Granit Mohyla s.r.o. 3/2017
pdf Zmluva o propagácii a reklame - ELVOSOLAR, a.s. 4/2017
PDF Zmluva o aktual.programov,syst.podp. a licen.zml. - TOPSET 1.časť 1/2018
PDF Zmluva o aktual.programov,syst.podp. a licen.zml. - TOPSET 2.časť 1/2018
pdf Zmluva o aktual.programov,syst.podp. a licen.zml. - TOPSET 3.časť 1/2018
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí 2/2018