Fotogaléria

Súťaž o najkrajší črepník

Obec v máji vyhlásila súťaž o najkrajší črepník. Deti si priniesli pred Obecný úrad, staré hrnce, vedrá ktoré si vymaľovali a potom do nich nasadili kvety o ktoré sa počas leta starali. Tieto boli bodované komisiou, ktorá po skončení súťaže vyhlásila víťaza a ten bol odmenený peknou cenou- CD prehrávačom, ostatní dostali sladkú odmenu. Do súťaže sa zapojilo 13 detí.